E-L 10.00 - 21.00, P 10.00 - 18.00

Sotsiaalne vastutus

Tasku keskus on aja jooksul toetanud mitmeid heateagevuslikke ning ühiskonda ja meie ümbrust väärtustavaid projekte. Kaks kõige suuremat projekti, millega Tasku keskus täna seotud on, on kiusamisvaba koolikeskkonna toetamine Tartu koolides ja silmapaistvaid tartlasi tunnustav Tartu Teerajajate Allee.

Kiusamisvaba Kooli programmi toetamine Tartu koolides

Tasku keskus on alates 2014. aasta detsembrikuust korraldanud heategevuslikke müüke ja koostöös sihtasutusega Kiusamisvaba Kool aidatakse kogutud tuluga tasuda Tartu koolide õpilaste programmis osalemise tasusid. Koolidele maksab ühe õpilase osalemine programmis esimesel aastal 3 € ja edaspidi 2 €. Heategevuslikest müükidest kogutud tuluga kaetakse kooli eest kuni pool iga õpilase iga-aastasest osalustasust.

Uuringud on näidanud, et kiusamisjuhtumite arv programmis osalevates koolides väheneb. Soomes, kus programm välja töötati, rakendab seda 90% kõikidest üldhariduskoolidest. Tasku eesmärk on aidata Kiusamisvaba Kooli programmil jõuda kõikidesse Tartu koolidesse ning muuta seeläbi koolielu turvalisemaks.

2015. aastal pälvis Tasku Kiusamisvaba Kooli programmi toetamine Tartu linnalt aasta laste- ja noortesõbraliku teo preemia.

Tartu Teerajajate Allee

Tartu Teerajajate Alleele pandi Tasku keskuse Riia tänava poolsel küljel algus 2010. aastal. Selle eesmärgiks on tunnustada Tartu linnaga seotud inimesi, kes oma töö või teoga on andnud märkimisväärse panuse Tartu linna arengu, tutvustamise või tunnustamise heaks. Senised teerajajad on Tartu Vaim, Andres Metspalu, Herta Elviste, Hannes Kaljujärv, Andrei Sõritsa, Jaan Kirsipuu, Hillar Palamets, Tiiu Sild, Tanel Laisaar & Marget Savisaar, Tiia Toomet, Ruut Hinrikus, Mart Noorma, Ülo Niinemets, Sirje Eomõis, Evald Rooma, Aivar Tommingas, Joel Luhamets, Rasmus Mägi ja Mika Keränen.

Lisaks on Tasku osalenud järgmistes projektides:

  • 11. märtsil 2017 toimusid igas Eesti maakonnas heategevuslikud Üleannetuse perepäevad. Projekti eestvedaja oli SA TÜ Kliinikumi Lastefond ning Tartumaa Üleannetuse perepäev toimus Tasku keskuse aatriumis.
  • Koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga on kujundatud Tasku Soola tänava vaateaknaid.
  • Anne Noortekeskusele poolprofi kaamera ostmise toetamine, täpsemalt kaamerast siit
  • Koostöö koolinoorte moekonkursiga Moeke. Alates 2010. aastast teeb Tasku keskus koostööd koolinoorte moekonkursiga Moeke, olles ürituse suurtoetajaks. Moekese finaalüritused on toimunud Taskus, keskus on välja pannud ka peaauhinnad erinevate vanuserühmade võitjatele ning olnud igakülgselt toeks ürituse korraldamisel ja teavitusel. Meil on siiras heameel toetada rohkete osavõtjatega noortesündmust, mis toetab ja arendab noorte loovust ja ettevõtlikkust. Lisaks on olnud keskuses ka näitus konkursi võidukollektsioonidest.
  • Jõekontsert Emajõel 28. augustil 2011. Palju on räägitud Emajõe väärtustamisest ja esiletoomisest kui Tartu sümbolist ning linnaelanike rohkemast jõe äärde kutsumisest. Jõele püstitatud laval astus üles ansambel Ultima Thule. Lisaks muusikalisele naudingule esitati kontserdil Jüri Lumiste poolt ka tekste Emajõe minevikust. Mahlakad tekstid kirjutas vanade ajalehtede ja arhiivi toel Juhani Püttsepp.
  • 2011. aasta suvel sai alguse koostöö ERMiga, kes pani kokku näituse oma kogudes olevates rauast esemetest Tasku Soola tänava poolsetele vaateakendele. Näituse teemaks oli ”Muuseumi raudvara” ning näitus valmis Tartu Hansapäevadeks, kus Tasku keskus osales uue linnaga – Raualinnaga. Mõlemaid osapooli rõõmustav koostöö jätkus talvel, kus ERMi kogudest sündis näitus ”Üle lume. Üle jää. Pilte Eesti Rahva Muuseumi kogudest”. Esitleti nii spordivarustust kui ka spordimoodi läbi aegade. Koos ERMiga toimus ka näitus Johannes Pääsukese töödest Eesti Filmi juubeliaasta raames. Eesti Filmi sünnipäeva tähistab ka suurejooneline filmikostüümide näitus Soola tänaval – kunstnik Mare Raidma poolt kokku pandud.
  • Tasku keskuses on aastaringselt huvitavaid näituseid – oleme koostööd teinud Tartu Linnakodaniku Muuseumiga, mitmete kunstnike ja fotograafidega. Kahtlemata rõõmustame linlasi ja meie külalisi ka edaspidi huvitavate ja harivate väljapanekutega.