E-L 10.00 - 21.00, P 10.00 - 18.00

Heategevusliku märkmepaberi ostuga toetad kiusuennetuse programmi Tartu koolides

 

Kuni 31. detsembrini müüakse Tasku infoletis ja paljudes Tasku ostukohtades heategevuslikke märkmepaberikomplekte hinnaga 1 €. Kogutud tuluga toetab Tasku keskus SA Kiusamisvaba Kooli vahendusel Tartu koolide osalemist teaduspõhises kiusuennetusprogrammis KiVa

2017/2018. õppeaastal rakendab Tasku keskuse toel KiVa programmi viis Tartu kooli: Tartu Tamme Kool, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Raatuse Kool, Tartu Karlova Kool ja Tartu Mart Reiniku Kool. SA Kiusamisvaba Kool pakutavas ja koordineeritavas kiusuennetusprogrammis KiVa osaleb üle 2000 Tartu kooliõpilase, mis teeb Tartust suurima osalusmääraga Eesti linna.

Kiusamisvaba Kooli programmi rakendamisega kaasnevad koolidele iga-aastased kulud: ühe õpilase osalemine programmis maksab esimesel aastal 3 € ja edaspidi 2 €. Ühe heategevusliku märkmepaberi ostuga toetatakse ühe õpilase kaasamist kiusamist ennetavatesse tegevustesse ühe õppeaasta jooksul ja müügituluga kaetakse kooli eest kuni pool iga õpilase iga-aastasest osalustasust.

KiVa programm sisaldab nii ennetustööd kui kiusamisjuhtumite lahendamise mudeleid, tegevustesse kaasatakse kooli personal, õpilased ja lapsevanemad. Kaks korda kuus osalevad õpilased KiVa tundides, õpetajaid koolitatakse lastega ja kiusamisjuhtumitega tegelema ning lapsevanemad saavad juhendiks miniõpiku. Uuringud on näidanud, et kiusamisjuhtumite arv programmis osalevates koolides väheneb. Soomes, kus programm välja töötati, rakendab seda 90% kõikidest üldhariduskoolidest.

Tasku keskus on heategevuslikke müüke korraldanud ja Kiusamisvaba Kooli programmi toetanud alates 2014. aasta detsembrikuust.  2015. aastal pälvis Tasku heategevuslik müük KiVa toetuseks Tartu linnalt aasta laste- ja noortesõbraliku teo preemia.

tasku_kiusamisvaba-kool_A4_2017_veeb