E-L 10.00 - 21.00, P 10.00 - 18.00

Privaatsustingimused

AS Tasku Keskus (edaspidi Tasku keskus) on juriidiline isik registrikoodiga 11105067 ja aadressiga Turu 2, 51004 Tartu.

Käesolevad privaatsustingimused käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist ja kasutamist Tasku keskuse uudiskirja saatmise ja kampaaniate kokkuvõtete tegemise eesmärgil ning isikustamata andmete kogumist ja kasutamist veebistatistika kogumise eesmärgil.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on klientide poolt avaldatud vabatahtlikult ja Tasku keskus kogub neid üksikisikule uudiskirja saatmiseks või toimunud kampaania kohta analüüsi teostamiseks. Vastavateks andmeteks on isiku ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, elukoht (linn või maakond) ja sünniaeg.

Tasku keskus ei kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta.

Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid kliendi nõusolekul ja kliendil on võimalik oma andmed edastada järgnevatel viisidel:
– veebilehel tasku.ee välja toodud uudiskirjaga liitumise lingil;
– Tasku keskuses asuva elektroonilise majajuhi kaudu;
– täites ära kampaania loosikupongi ja jättes selle Tasku keskuse infoletti. Tasku uudiskirjaga liitub klient vaid juhul, kui ta on loosikupongi täites andnud selleks vastava nõusoleku.

Kui klient on andnud enda nõusoleku Tasku uudiskirjaga liitumiseks, säilitatakse kliendi poolt avaldatud andmeid tähtajatult või kuni ajani, mil klient palub oma andmete kustutamist.

Kui klient osaleb Tasku keskuse poolt korraldatud loosikampaanias, aga ei soovi liituda Tasku uudiskirjaga, säilitatakse kliendi isikuandmeid kuni loosimise toimumiseni ja Tasku keskusele avaldatud andmeid kasutatakse vaid loosiauhinna võitnud klientide teavitamiseks.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil teavitatakse klienti Tasku keskuse uudistest, kampaaniatest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest.

Tasku keskus kogub, koondab ja analüüsib andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:
– saadetud uudiskirjade avamise statistika,
– uudiskirjas olevate linkide avamise statistika,
– kampaanias osalemise aktiivsus.

Tasku keskus ei levita, edasta ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kliendi õigused

Kliendil on igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete muutmist ja tagasi võtta oma nõusolek Tasku uudiskirja saamiseks.

Kui klient ei soovi olla Tasku keskuse uudiskirja listis, saab ta ennast sellest igal ajahetkel eemaldada. Vastav link on välja toodud igas Tasku uudiskirjas.

Kliendil on õigus paluda oma andmete kohest kustutamist, pöördudes kirjalikult Tasku keskuse poole aadressil info@tasku.ee.

Kliendil on õigus oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud sooviavaldused palume saata Tasku keskusele aadressil info@tasku.ee kirjalikus vormis ja kliendi poolt allkirjastatult.

Kliendil on õigus esitada andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Tasku keskuse uudiskirja tellimisel Tasku keskusele teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel, kes osutavad Tasku keskusele teenuseid ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga. Tasku keskus kasutab oma veebilehel tasku.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Tasku keskus ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas.

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Privaatsustingimustega nõustumine

Tasku keskusele oma andmeid edastades ja Tasku keskuse veebilehte kasutama asudes on klient nõustunud käesolevate privaatsustingimustega.

Kõikide privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda Tasku keskuse poole aadressil info@tasku.ee.