E-L 10.00 - 21.00, P 10.00 - 18.00

Tartu Vaim

Alustame kuulsusrikka jälgedeallee rajamist Temast, sest kellest teisest siis alustada. Vähe on siinkandis neid, kes oleks tartlaste tegemisi ja tartlaste kaudu kogu Eesti elu mõjutanud nii palju kui seda on oma pika elu jooksul teinud Tema!
Tema täpne sünniaeg pole teada, nagu seda ajaloos ikka ette tuleb nendega, kelle puhul tähtsamad on tema saavutused, mitte see, mitu küünalt on tordi peal.
Vähe sellest! Pole teada ka tema surmaaeg. Ja seegi pole veel kõik! Pole teada isegi seda, kas ta üldse surnud on.
Ta on laulnud ja luuletanud, tantsinud ja trallitanud, teinud teadust ja teatrit. Kõiki, kes Tartus elanud ja siin oma asja ajanud, on tema aidanud ja innustanud, ja kui tarvis, siis natuke ka nööganud. Mehi ja naisi, vanu ja noori, vaeseid ja rikkaid, tarku ja totukesi, terveid ja tõbiseid, kunstnikke ja kaupmehi, omi ja võõraid.
Ja meie usume, et kõigeks selleks jätkub tal energiat ka edaspidi. Seda enam, et näiteks Peeter Volkonski arvates peaks teda olema lausa kaks tükki, et kõige sellega toime tulla. Üks liigub Tartu akadeemilistes ringkondades, ja teine samal ajal rõõmustab neid, kes alles esimest põlve tartlased.
Olid ajad, kus Tartu nimi oli tabu, aga Jurjeviks ei tahtnud kohalik vaimurahvas oma linna kutsuda. Siis tekkisidki meie keeleruumi konspiratiivsed hellitusnimed nagu Emajõe Ateena või Ülikoolilinn. Ja kuna heal lapsel on mitu nime, eriti halbadel aegadel, siis küllap ka meie tänane päevakangelane kandis sel ajal aja vaimule vastavaid tiitleid nagu Emajõe Ateena vaim või Ülikoolilinna vaim.

Kuid täna julgeme teda kutsuda siiski õige nimega. Sest Tartut võivad kaunistada küll vaimsus ja vaimukus ja vaimutsemine ja isegi head mõtted vahetevahel, aga kõigi nende isa on üks suur ja ühine Vaim.

See ongi see kuulus Koha vaim ehk Koha kaitsja. Genius loci, nagu ütleksid antiiksed targad, ja Genius Tartuensis või ka Genius Dorpati, nagu võime uhkusega öelda meie.
Niisiis, palju õnne, Tartu Vaim!

Ole meile teenäitajaks ka järgmise tuhande aasta jooksul, nagu sa meid tänasesse päeva oled toonud läbi eelmise tuhande!