E-L 10.00 - 21.00, P 10.00 - 18.00

Tasku keskus kutsub taas panustama koolielu turvalisusesse

 

31. oktoobrist kuni 31. detsembrini müüakse paljudes Tasku kauplustes ja Tasku infoletis heategevuslikke helkureid, mille iga ostuga panustatakse 1 € Tartu koolide osalemisse teaduspõhises Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmis.

Tartus osalevad programmis 1.-6. klasside õpilased Tartu Tamme Koolist, Miina Härma Gümnaasiumist, Tartu Raatuse Koolist ja ettevalmistusi programmiga liitumiseks hakkab tegema Tartu Karlova Kool. Nende koolide õpetajad saavad koolituse, kuidas kiusamist ennetada ja kiusamisjuhtumitega tegeleda, kaks korda kuus osalevad õpilased temaatilistes tundides ning lapsevanematele antakse juhendiks praktilised mini-õpikud.

„KiVa programmi hinnatakse maailmas selle mitmekülgsuse, süsteemsuse ja heade tulemuste poolest. Ennetusse ja juhtumite lahendamisse on läbi konkreetsete tegevuste kaasatud kõik osapooled kooliperest lapsevanemateni“ rõhutab Kristiina Treial, KiVa programmi sisuekspert.

Koolidele maksab ühe õpilase osalemine programmis esimesel aastal 3 € ja edaspidi 2 €. Ühe 1 € maksva helkuriga toetatakse ühe õpilase kaasamist kiusamist ennetavatesse tegevustesse ühe õppeaasta jooksul ja müügituluga kaetakse kooli eest kuni pool iga õpilase iga-aastasest osalustasust.

Uuringud on näidanud, et kiusamisjuhtumite arv programmis osalevates koolides väheneb. Soomes, kus programm välja töötati, rakendab seda 90% kõikidest üldhariduskoolidest, Eestis on KiVa koole hetkel 34, igal aastal lisandub neid juurde. Tasku eesmärk on aidata Kiusamisvaba Kooli programmil jõuda kõikidesse Tartu koolidesse ning muuta seeläbi koolielu turvalisemaks.

Tasku keskus on heategevuslikke müüke korraldanud alates 2014. aasta detsembrikuust. 2015. aastal pälvis Tasku Tartu linnalt Kiusamisvaba Kooli toetuseks korraldatud heategevusliku müügi eest aasta laste- ja noortesõbraliku teo preemia ning preemiaraha 300 € lisati toetusfondi.

tasku_kiusamisvaba-kool_a4_sygis2016