E-L 10.00 - 21.00, P 10.00 - 18.00

Tartu Teerajajate Allee

Tartu Teerajajate Allee eesmärgiks on tunnustada Tartu linnaga seotud inimesi, kes oma töö või teoga on andnud märkimisväärse panuse Tartu linna arengu, tutvustamise või tunnustamise heaks. Oluline on tunnustada viimastel aastatel saavutatu eest.

juuni 2015