E-L 10.00 - 21.00, P 10.00 - 18.00

Tartu Teerajajate Allee

Tartu Teerajajate Allee eesmärgiks on tunnustada Tartu linnaga seotud inimesi, kes oma töö või teoga on andnud märkimisväärse panuse Tartu linna arengu, tutvustamise või tunnustamise heaks. Oluline on tunnustada viimastel aastatel saavutatu eest.

Tartu Teerajajate Alleele on oma jäljed jätnud:

2010  Tartu Vaim, Andres Metspalu, Herta Elviste, Hannes Kaljujärv
2011  Andrei Sõritsa, Jaan Kirsipuu, Tiiu Sild, Hillar Palamets
2012  Tanel Laisaar, Marget Savisaar, Tiia Toomet
2013  Rutt Hinrikus, Mart Noorma
2014  Ülo Niinemets, Sirje Eomõis, Evald Rooma
2015  Joel Luhamets, Aivar Tommingas
2016  Mika Keränen, Rasmus Mägi
2017  Janika Mölder, Mati Karmin

juuni 2015